Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Admitere

Admitere 2020, Facultatea de Horticultură

Admitere SEPTEMBRIE 2020

Au fost afișate rezultatele admiterii la ciclul de studii de LICENȚĂ sesiunea septembrie 2020.
Rezultatele pot fi vizualizate pe site-ul Universitații din Craiova, secțiunea admitere, selectând Facultatea de Horticultură apoi programul de studiu dorit.
Felicitări candidaților declarași admiși!
 
Informații înmatriculare ciclul de studii LICENȚĂ                descarcă informații
 
 
Sunt disponibile LOCURI LA BUGET (9 - Horticultură, 10 - Peisagistică,
10 - Tehnologia prelucrării produselor agricole, 10 – Biologie, 10 - Ingineria și protecția mediului în agricultură)
 
Înscrierea candidaților se face online.
Înscrierea online se poate efectua accesând adresa web https://evstud.ucv.ro
Pentru înregistrare se va completa codul numeric personal propriu și se urmăresc pașii ceruți de aplicație.
 
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2020 (https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/Admitere_online_2020_2021_Anexa_la_Regulamentul_de_organizare_si_desfasurare_concurs_admitere.pdf)
Fișa de înscriere – ciclul I studii universitare de LICENȚĂ completată online
 
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2020
Fișa de înscriere – ciclul II studii universitare de MASTER completată online
Model eseu motivațional       descarcă model
 
Responsabilitatea corectitudinii datelor introduse, din documentele personale, îi revine candidatului.
Întrebările legate de admitere vor fi trimise la adresa:
admiterelicenta.horticultura@ucv.ro pentru programele de licență;
admiteremaster.horticultura@ucv.ro pentru programele de master;
admiteremaster.horticulturarp@ucv.ro pentru înscrierea românilor de pretutindeni la ciclul de studii universitare de masterat.
Mesajul trimis va purta numele candidatului și denumirea programului (Nume și prenume_Horticultură; Nume și prenume_Peisagistică; Nume și prenume_TPPA; Nume și prenume_Biologie; Nume și prenume_Ingineria mediului etc).
 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENȚĂ 2020_2021

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de MASTER 2020_2021

 
Rezultatele concursului de admitere IULIE 2020 la ciclul de studii LICENȚĂ și MASTER pot fi vizualizate pe site-ul Universitații din Craiova, secțiunea admitere, selectând Facultatea de Horticultură și programul de studiu dorit.
Felicitări candidaților declarași admiși!
 

 

 

 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de licenţă Programul de studii de licență

Numărul de locuri Buget + Taxă

1. Horticultură Horticultură 60 locuri: 29 buget + 31 taxă
Peisagistică 40 locuri: 24 buget + 16 taxă
2. Ingineria Produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 60 locuri: 27 buget + 33 taxă
3. Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 60 locuri: 32 buget + 28 taxă
4. Biologie Biologie 60 locuri: 40 buget + 20 taxă

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Numărul de locuri Buget + Taxă
1. Horticultură Expertizare viti-vinicolă  50 locuri: 14 buget + 36 taxă
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 50 locuri: 19 buget + 31 taxă
2. Ingineria Produselor Alimentare Siguranță alimentară și protecția consumatorului 50 locuri: 16 buget + 34 taxă
3. Ingineria Mediului Managementul ecologic al resurselor naturale 50 locuri: 16 buget + 34 taxă
4. Biologie Evoluția ecositemelor naturale și conservarea biodiversității 50 locuri: 16 buget + 34 taxă

 

ADMITERE sesiunea I,  iulie 2020: admitere online

Acte necesare