Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Licență

Nr. crt. Domeniul pentru studii de licenţă Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Conf. dr. Dinu Maria
2. HORTICULTURĂ (PEISAGISTICĂ) Șef lucr. dr. Manda Manuela
3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Conf. dr. Tuțulescu Felicia
4. INGINERIA MEDIULUI Prof. dr. Popa Daniela Valentina
5. BIOLOGIE

Lect. dr. Vlădulescu Carmen

Nr. crt. Specializarea An de studii Cadru didactic îndrumător
1. Horticultură I Conf. dr. Daniela CICHI
    II Conf. dr. Cristian MĂRĂCINEANU
    III Șef lucr. dr. Nicolae LASCU
    IV Conf. dr. Maria DINU
2. Peisagistică I Șef lucr. dr. Marius GRUIA
    II Conf. dr. Carmen NICU
    III Conf. dr. Ana Maria DODOCIOIU
    IV Șef lucr. Manuela MANDĂ
3. Tehnologia prelucrării produselor agricole I Șef lucr. dr. Felicia STOICA
    II Conf. dr. Felicia TUȚULESCU
    III Șef lucr. dr. Ramona CĂPRUCIU
    IV Conf dr. Mira IONICĂ
4. Biologie I Lect. dr. Carmen Daniela BĂLESCU
    II Lect. dr. Mariana Luminița OLARU
    III Lect. dr. Carmen VLĂDULESCU
5. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură I Conf. dr. Andrei ROTARU
    II Lect. dr. Simona POPESCU
    III Șef lucr. dr. Ovidiu Andrei ȚUCĂ
    IV Șef lucr. Diana BUZATU

An universitar 2020 - 2021

Sem I, Programare examene

programare examene LICENȚĂ sesiunea de iarnă 2021

Sem II, Programare examene

Programare examene ani finali:

Programare examene anii I, II, III:

Biologie I, II

Horticultură I, II, III

IPMA I, II, III

Peisagistică I, II, III

TPPA I, II, III