Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Licență

Nr. crt. Domeniul pentru studii de licenţă Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Conf.univ.dr. Dinu Maria
2. HORTICULTURĂ ( PEISAGISTICĂ) Lect.univ.dr. Manda Manuela
3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Conf.univ.dr. Tuțulescu Felicia
4. INGINERIA MEDIULUI Prof.univ.dr. Popa Daniela
5. BIOLOGIE

Lect.univ.dr. Răduțoiu Daniel

Nr. crt. Specializarea An de studii Cadru didactic îndrumător
1. Horticultură I Șef lucr. dr. Nicolae LASCU
    II Conf. dr. Maria DINU
    III Conf. dr. Daniela CICHI
    IV Conf. dr. Cristian MĂRĂCINEANU
2. Peisagistică I Conf. dr. Ana Maria DODOCIOIU
    II Șef lucr. Manuela MANDĂ
    III Șef lucr. Rodica CIMPOIAȘU
    IV Conf. dr. Carmen NICU
3. Tehnologia prelucrării produselor agricole I Șef lucr. Ramona CĂPRUCIU
    II Conf dr. Mira IONICĂ
    III Conf. dr. Camelia MUNTEAN
    IV Conf. dr. Felicia TUȚULESCU
4. Biologie I Lect. dr. Carmen VLĂDULESCU
    II Lect. dr. Carmen Daniela BĂLESCU
    III Lect. dr. Mariana Luminița OLARU
5. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură I Șef lucr. Ovidiu Andrei ȚUCĂ
    II Șef lucr. Diana BUZATU
    III Lect. dr. Luminița BUȘE DRAGOMIR
    IV Lect. dr. Simona POPESCU