Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Licență

Informațiile referitoare la planuri de învățământ și fișele disciplinelor se găsesc în evidența studenților, accesând  https://cis01.ucv.ro/evstud/

Planuri de învățământ
Biologie              2021_2022      2022_2023     2023_2024
Horticultură        2020_2021      2021_2022     2022_2023      2023_2024
IPMA                  2020_2021      2021_2022     2023_2024
Peisagistică       2020_2021      2021_2022     2022_2023      2023_2024
TPPA                 2020_2021      2021_2022     2022_2023      2023_2024

 

Nr. crt. Domeniul pentru studii de licenţă Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Conf. dr. Dinu Maria
2. HORTICULTURĂ (PEISAGISTICĂ) Șef lucr. dr. Manda Manuela
3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Prof. dr. Tuțulescu Felicia
4. INGINERIA MEDIULUI Lect. dr. Bușe Dragomir luminița
5. BIOLOGIE

Lect. dr. Vlădulescu Carmen

Nr. crt. Specializarea An de studii Cadru didactic îndrumător
1. Horticultură I Conf. dr. Cristian MĂRĂCINEANU
    II Prof. dr. Mihai BOTU
    III Conf. dr. Maria DINU
    IV Conf. dr. Daniela CICHI
2. Peisagistică I Conf. dr. Carmen NICU
    II Conf. dr. Ana Maria DODOCIOIU
    III Șef lucr. Manuela MANDĂ
    IV Șef lucr. dr. Marius GRUIA
3.
Ingineria produselor alimentare/
Tehnologia prelucrării produselor agricole
I Prof. dr. Felicia TUȚULESCU
    II Șef lucr. dr. Ramona CĂPRUCIU
    III Conf dr. Mira IONICĂ
    IV Șef lucr. dr. Felicia STOICA
4. Biologie I Lect. dr. Carmen VLĂDULESCU
    II Lect. dr. Carmen Daniela BĂLESCU
    III Lect. dr. Mariana Luminița OLARU
5.
Ingineria mediului/
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură
I Șef lucr. Diana BUZATU
    II -
    III Șef lucr. Diana BUZATU
    IV Lect. dr. Simona POPESCU

An universitar 2022 - 2023

Programări examene licență, sesiunea vară 2023       descarcă programări

Semestrul I, Programări examene

 
Semestrul II, Programări examene anii III și IV