Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Licență

Nr. crt. Domeniul pentru studii de licenţă Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Conf. dr. Dinu Maria
2. HORTICULTURĂ (PEISAGISTICĂ) Șef lucr. dr. Manda Manuela
3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Conf. dr. Tuțulescu Felicia
4. INGINERIA MEDIULUI Șef lucr. dr. Țucă Ovidiu Andrei
5. BIOLOGIE

Lect. dr. Simeanu Cătălin George

Nr. crt. Specializarea An de studii Cadru didactic îndrumător
1. Horticultură I Conf. dr. Maria DINU
    II Conf. dr. Daniela CICHI
    III Conf. dr. Cristian MĂRĂCINEANU
    IV Prof. dr. Mihai BOTU
2. Peisagistică I Șef lucr. Manuela MANDĂ
    II Șef lucr. dr. Marius GRUIA
    III Conf. dr. Carmen NICU
    IV Conf. dr. Ana Maria DODOCIOIU
3. Tehnologia prelucrării produselor agricole I Conf dr. Mira IONICĂ
    II Șef lucr. dr. Felicia STOICA
    III Conf. dr. Felicia TUȚULESCU
    IV Șef lucr. dr. Ramona CĂPRUCIU
4. Biologie I Lect. dr. Carmen VLĂDULESCU
    II Lect. dr. Carmen Daniela BĂLESCU
    III Lect. dr. Mariana Luminița OLARU
5. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură I Șef lucr. Diana BUZATU
    II Conf. dr. Andrei ROTARU
    III Lect. dr. Simona POPESCU
    IV Șef lucr. dr. Ovidiu Andrei ȚUCĂ

An universitar 2021-2022

 • Orare Sem. II
  • Horticultură
  • Peisagistică
  • Tehnologia prelucrării produselor agricole
  • Ingineria și protecția mediului în agricultură
  • Biologie

An universitar 2020 - 2021

Sem I, Programare examene

programare examene LICENȚĂ sesiunea de iarnă 2021

Sem II, Programare examene

Programare examene ani finali:

Programare examene anii I, II, III:

Biologie I, II

Horticultură I, II, III

IPMA I, II, III

Peisagistică I, II, III

TPPA I, II, III