Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Licență

Nr. crt. Domeniul pentru studii de licenţă Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Conf.univ.dr. Dinu Maria
2. HORTICULTURĂ ( PEISAGISTICĂ) Lect.univ.dr. Manda Manuela
3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Conf.univ.dr. Tuțulescu Felicia
4. INGINERIA MEDIULUI Prof.univ.dr. Popa Daniela
5. BIOLOGIE

Lect.univ.dr. Răduțoiu Daniel

Nr. crt. Specializarea An de studii Cadru didactic îndrumător
1. Horticultură I Conf. dr. Cristian MĂRĂCINEANU
    II Șef lucr. dr. Nicolae LASCU
    III Conf. dr. Maria DINU
    IV Conf. dr. Daniela CICHI
2. Peisagistică I Conf. dr. Carmen NICU
    II Conf. dr. Ana Maria DODOCIOIU
    III Șef lucr. Manuela MANDĂ
    IV Șef lucr. Rodica CIMPOIAȘU
3. Tehnologia prelucrării produselor agricole I Conf. dr. Felicia TUȚULESCU
    II Șef lucr. Ramona CĂPRUCIU
    III Conf dr. Mira IONICĂ
    IV Conf. dr. Camelia MUNTEAN
4. Biologie I Lect. dr. Mariana Luminița OLARU
    II Lect. dr. Carmen VLĂDULESCU
    III Lect. dr. Carmen Daniela BĂLESCU
5. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură I Lect. dr. Simona POPESCU
    II Șef lucr. Ovidiu Andrei ȚUCĂ
    III Șef lucr. Diana BUZATU
    IV Lect. dr. Luminița BUȘE DRAGOMIR