Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Managementul Calității

 
PROCEDURA de desfășurare a activităților în Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură,
în contextul pandemiei covid – 19, în anul universitar 2021/2022
 

Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare pe perioadă determinată la Facultatea de Horticultură

 

PROCEDURA de desfășurare a activităților de evaluare în sistem on-line

PROCEDURA privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în regim on-line

METODOLOGIE privind organizarea și desfășurarea instruirii practice/practicii și cercetării
de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licență și master în regim
on-line

METODOLOGIE gradații personal didactic Facultatea de Horticultură

 

Structura sistemului de asigurare a calității

Cod calitate UCV