Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Master

Programele de Studiu ale Facultății de HorticulturăInformațiile referitoare la planuri de învățământ și fișele disciplinelor se găsesc în evidența studenților, accesând  https://cis01.ucv.ro/evstud/ 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Responsabili program de studii/îndrumători ani de studii
1. HORTICULTURĂ Expertizare viti-vinicolă

Conf. dr. Cichi Daniela

Îndrumători ani de studii:

anul I: Conf. dr. Băducă Constantin
anul II: Conf. dr. Costea Dorin

Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală

Conf. dr. Costea Dorin

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef lucr. dr. Gruia Marius
anul II: Conf. dr. Costea Dorin

2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Siguranță alimentară și protecția consumatorului

Șef lucr. dr. Căpruciu Ramona

Îndrumători ani de studii:

anul I: Prof. dr. Nour Violeta
anul II: Șef lucr. dr. Poenaru Maria Magdalena

3. INGINERIA MEDIULUI Managementul ecologic al resurselor naturale

Șef lucr. dr. Popescu Simona

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef. lucr. dr. Stan Cătălin
anul II: Prof. dr. Gavrilescu Elena

4. BIOLOGIE

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității

Lect. dr. Ștefănescu Dragoș

Îndrumători ani de studii:

anul I: Lect. dr. Nicolae Ion
anul II: Prof. dr. Cimpoiașu Vily Marius

 

An universitar 2021 - 2022

Sem II, programare examene

Programări examene EENCB an II    descarcă programări

Sem I, programare examene

EVV
MCHDR
SAPC
MERN
EENCB