Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Master

Programele de Studiu ale Facultății de HorticulturăInformațiile referitoare la planuri de învățământ și fișele disciplinelor se găsesc în evidența studenților, accesând  https://cis01.ucv.ro/evstud/ 

Planuri de învățământ
EENCB               2022_2023      2023_2024
EVV                    2023_2024
MCHDR              2022_2023      2023_2024
MERN                 2022_2023      2023_2024
SAPC                  2022_2023      2023_2024

 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Responsabili program de studii/îndrumători ani de studii
1. HORTICULTURĂ Expertizare viti-vinicolă

Conf. dr. Cichi Daniela

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef lucr. dr. Stoica Felicia
anul II:  -

Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală

Conf. dr. Costea Dorin

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef lucr. dr. Gruia Marius
anul II: Conf. dr. Costea Dorin

2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Siguranță alimentară și protecția consumatorului

Șef lucr. dr. Căpruciu Ramona

Îndrumători ani de studii:

anul I: Prof. dr. Nour Violeta
anul II: Conf. dr. Poenaru Maria Magdalena

3. INGINERIA MEDIULUI Managementul ecologic al resurselor naturale

Șef lucr. dr. Popescu Simona

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef. lucr. dr. Stan Cătălin
anul II: Șef lucr. dr. Țucă Ovidiu Andrei

4. BIOLOGIE

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității

Prof. dr. Cimpoiașu Vily Marius

Îndrumători ani de studii:

anul I: Lect. dr. Nicolae Ion
anul II: Conf. dr. Ciupeanu Călugăru Eleonora Daniela

 

An universitar 2023 - 2024

Programări examene, sesiunea iarnă 2024      descarcă programări

 

An universitar 2022 - 2023

Programări examene, sesiunea vară 2023       descarcă programări

Semestrul I, programări examene

 

Semestrul II, programări examene an II

EENCB II