Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Master

Programele de Studiu ale Facultății de HorticulturăInformațiile referitoare la planuri de învățământ și fișele disciplinelor se găsesc în evidența studenților, accesând  https://cis01.ucv.ro/evstud/ 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Responsabili program de studii/îndrumători ani de studii
1. HORTICULTURĂ Expertizare viti-vinicolă

Conf. dr. Cichi Daniela

Îndrumători ani de studii:

anul I: 
anul II: Conf. dr. Băducă Constantin

Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală

Conf. dr. Costea Dorin

Îndrumători ani de studii:

anul I: Conf. dr. Costea Dorin
anul II: Șef lucr. dr. Gruia Marius

2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Siguranță alimentară și protecția consumatorului

Șef lucr. dr. Căpruciu Ramona

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef lucr. dr. Poenaru Maria Magdalena
anul II: Prof. dr. Nour Violeta

3. INGINERIA MEDIULUI Managementul ecologic al resurselor naturale

Șef lucr. dr. Popescu Simona

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef lucr. dr. Țucă Ovidiu Andrei
anul II: Șef. lucr. dr. Stan Cătălin

4. BIOLOGIE

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității

Lect. dr. Ștefănescu Dragoș

Îndrumători ani de studii:

anul I: Conf. dr. Ciupeanu Daniela
anul II: Lect. dr. Nicolae Ion

 

An universitar 2022 - 2023

Programări examene, sesiunea vară 2023       descarcă programări

Semestrul I, programări examene

 

Semestrul II, programări examene an II

EENCB II