Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Master

Programele de Studiu ale Facultății de Horticultură 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Responsabili program de studii/îndrumători ani de studii
1. HORTICULTURĂ Expertizare viti-vinicolă

Conf. dr. Cichi Daniela

Îndrumători ani de studii:

anul I: Conf. dr. Costea Dorin
anul II: Conf. dr. Băducă Constantin

Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală

Conf. dr. Costea Dorin

Îndrumători ani de studii:

anul I: Prof. dr. Achim Gheorghe
anul II: Șef lucr. dr. Gruia Marius

2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Siguranță alimentară și protecția consumatorului

Prof. dr. Nour Violeta

Îndrumători ani de studii:

anul I: Șef lucr. dr. Poenaru Maria Magdalena
anul II: Prof. dr. Nour Violeta

3. INGINERIA MEDIULUI Managementul ecologic al resurselor naturale

Șef lucr. dr. Stan Cătălin

Îndrumători ani de studii:

anul I: Prof. dr. Gavrilescu Elena
anul II: Șef. lucr. dr. Stan Cătălin

4. BIOLOGIE

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității

Lect. dr. Ștefănescu Dragoș

Îndrumători ani de studii:

anul I: Prof. dr. Cimpoiașu Vily Marius
anul II: Lect. dr. Nicolae Ion