Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Ingineria Produselor Alimentare

Programul de studii INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe privind :

  • Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noțiunilor specifice ştiinței alimentului şi siguranței alimentare;
  • Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;
  • Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
  • Planificarea, organizarea şi coordonarea activităților de marketing agroalimentar;
  • Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte;
  • Managementul calității pe lanțul  agroalimentar.
sala
 
sala

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România :

Inginer specialist în industria alimentară (industria vinului, cărnii, berii, laptelui, uleiului,   zahărului,   panificație   ş.a.);   Consultant   de   specialitate;   Expert   de specialitate poliția  vamală;  Inspector  la  Oficiul  de  Protecție a  consumatorului; Inginer de  cercetare în  diferitele ramuri ale industriei alimentare; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar; Biotehnolog; Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului.

Oportunități de studii și perfecționare :

Absolvenții noștri pot aprofunda și dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul modulelor de MASTERAT și al ȘCOLII DOCTORALE , în urma cărora sunt dobândite cunoștințe și competențe de vârf în domeniile respective.

Grație numeroaselor relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, Facultatea de Horticultură oferă sudenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și stagii practice în universitățile partenere din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a.m.d. prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin.

sala
 
sala

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com

 

 

 

sala