Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Reviste ştiinţifice

Analele Universităţii din Craiova, seria Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului

Scurt Istoric

 

Anul 1969 este anul primei apariţii a Analelor Universităţii din Craiova seria Biologie, Științe Agricole şi primul an în care s-a organizat o manifestare ştiinţifică. Lucrările susţinute au fost publicate în Anale, seria a III-a, Vol.I (XI), editura „Ceres” Bucureşti. După anul 1997 revista apare sub titulatura Analele Universităţii din Craiova, seria Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (cod CNCSIS 175, cotată CNCSIS - categoria BDI, începând cu anul 2010), publicată anual de editura „Universitaria”, cu I.S.S.N 1435-1275.

 
Indexată: CAB Abstracts and Global Health (by CAB International), Zoological Record (by Thomson Reuters), Index Copernicus, BDI (by CNCSIS) 

 

 

South-Western Journal of Horticulture Biology and Environment

Scurt Istoric  

Revista South-Western Journal of Horticulture, Biology & Environment (South-west J Hortic Biol Environ) publică lucrări din domeniul horticultură, biologie şi ştiinţele mediului. A fost fondată în anul 2010. Apare la Editura Universitaria (p-ISSN 2067 – 9874, e-ISSN 2068–7958) de două ori pe an (în iunie şi decembrie)


Indexată: Zoological Record (by former ISI), Index Copernicus, CAB Abstracts (by CAB International), Open Academic Journals Index, Google Academic. 
Pagina revistei