Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Ingineria mediului

Programul de studii Ingineria Mediului pregătește specialiști care vor avea cunoștinţe și competenţe privind:

  • Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropică sau naturală care determină și influenţează poluarea mediului;
  • Gestionarea și soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila;
  • Caracterizarea și interpretarea stării factorilor de mediu prin analiza parametrilor fizico-chimici și biotici caracteristici;
  • Evaluarea efectelor degradării factorilor de mediu;
  • Folosirea TIC în probleme de ingineria mediului;
  • Introducerea celor mai bune tehnologii în implementarea strategiilor și planurilor de mediu in conformitate cu legislaţia în vigoare.
sala
 
sala

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România :

Inginer   de   mediu;  Analist   de   mediu;   Asistent   de   cercetare   în ecologie şi protecţia mediului; Auditor de  mediu;  Consilier ecolog; Inginer  de  cercetare  în  ingineria  sanitară  şi  protecţia  mediului; Inginer  ecolog;  Inspector  de  specialitate    ecolog;  Inspector pentru conformare ecologică; Inspector protecţia mediului; Monitor mediul înconjurător; Responsabil de mediu; Specialist documentaţie studii; Specialist în managementul deșeurilor.

Oportunități de studii și perfecționare :

Absolvenții noștri pot aprofunda și dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul modulelor de MASTERAT și al ȘCOLII DOCTORALE , în urma cărora sunt dobândite cunoștințe și competențe de vârf în domeniile respective.

Grație numeroaselor relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, Facultatea de Horticultură oferă sudenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și stagii practice în universitățile partenere din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a.m.d. prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, ș.a.m.d.

sala
 
sala

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com

 

 

 

sala