Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Cercetare

CENTRE DE CERCETARE

vizualizare fișa sintetică BFASTRO

 

DIRECȚII DE CERCETARE

Direcții de cercetare 2020_2024

 

PROIECTE DE CERCETARE

  • 2019 - 2023
Proiectul PROGRESS - Promovarea guvernanței serviciilor ecosistemice regionale
Proiect finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg Europe, în cadrul Axei Prioritare 4,
Obiectivul Specific 4.1. Îmbunătățirea politicilor pentru patrimoniul natural și cultural.
Director proiect: Lect.dr. Ștefănescu Dragoș
 
 
 
  • 2018

INTRODUCEREA ÎN CULTURĂ LA SC RIAMAR FRUCT SRL A SPECIEI MESPILUS GERMANICA

Cec de inovare – 178CI/2018

Proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Director proiect: Prof.univ.dr. Sina COSMULESCU

Bridge Grant (Transfer de cunoaștere la agentul economic) – PN-III-P2-2.1-BG-2016-0019
Proiect nr. 2BG/01.10.2016, finațat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Director proiect: Prof.univ.dr. Violeta NOUR