Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Managementul Ecologic al Resurselor Naturale

Program de Studii de Master Acreditat A.R.A.C.I.S. organizat de Departamentul Biologie și Ingineria Mediului - Facultatea de Horticultură

Calificare obținută: MS în Ingineria Mediului Competenţele profesionale oferite de Master MERN:

 

  • Aprofundarea cunoaşterii criteriilor și metodelor de evaluare și utilizare durabilă a resurselor naturale ale agroecosistemelor (sol, apă, floră, faună), în vederea gestionării lor ecologice;
  • Cunoașterea metodologiei de soluționare a unor probleme de mediu privind managementul ecologic al resurselor naturale, pentru fundamentarea unei judecăți corecte și formularea unor decizii constructive de management ecologic;
  • Aprofundarea cunoașterii politicilor și strategiilor de mediu pe termen lung, prin aplicarea unui management ecologic, în vederea conservării biodiversităţii şi exploatării durabile a resurselor naturale;
  • Cunoașterea principiilor de elaborare și implementare a proiectelor de mediu vizând planurile de management ecologic, integrate în practica managementului la nivelul implicării comunităţii.
EVV_image8.jpg
EVV_image7.jpg

   Oportunităţi de Carieră, conform Clasificării Ocupaţiilor din România oferite:

  • Inginer de mediu la agenţiile de protectie a mediului, la Garda de mediu, primării, societăţi comerciale, Direcții agricole, APIA;
  • Membru în echipe de întocmire a bilanţurilor si studiilor de impact, în echipe de studii hidrologice, pedologice, geologice, geomorfologice, de evaluare a resurselor.

Perspective profesionale conform Codului ocupațiilor din România :

Adresabilitate: Prin conținut și specific, masterul “MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE ȘI ECOLOGICE” se adresează: absolvenților de studii universitare de licență, interesați de cunoașterea și aprofundarea problemelor complexe ale managementului resurselor naturale; specialiștilor din întreprinderi care doresc o dezvoltare durabilă a acestora; specialiștilor din structurile de supraveghere a mediului și decidenților din întreprinderi și instituții; specialiștilor din diferite domenii de activitate, care doresc să abordeze ulterior un doctorat în domeniul managementului resurselor naturale; membrilor ONG-urilor cu activitate în domeniul mediului și dezvoltării durabile.
MERN_image2
 
Pe baza parteneriatelor și colaborărilor, Facultatea de Horticultură oferă studenţilor masteranzi posibilitatea de a studia şi programe de tip internships în alte Universități și Institute partenere din Franța, Italia, Germania, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria în cadrul programelor de burse și mobilități acordate de LLP/ERASMUS PLUS.

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41, E-mail: fh_secretariat@yahoo.com