Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Organizare

DECAN: Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina
email: sinacosmulescu@hotmail.com

PRODECAN: Prof.univ.dr. POPA Daniela Valentina
email: danapopa2013@gmail.com

PRODECAN: Conf.univ.dr.ing. MĂRĂCINEANU Liviu Cristian
email: maracineanulc@yahoo.com

DIRECTORI DE DEPARTAMENTE:
Departamentul HORTICULTURĂ ȘI ȘTIINȚA ALIMENTULUI
Director: Conf.univ.dr.ing. DODOCIOIU Ana Maria
email: anadodocioiu@gmail.com

Departamentul BIOLOGIE ŞI INGINERIA MEDIULUI
Director: Lect.univ.dr. ȘTEFĂNESCU Dragoș Mihail
email: mihailstefanescu@yahoo.com

CONSILIUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ

CADRE DIDACTICE:

1. Prof. univ. dr. ing. Cosmulescu Sina Niculina
2. Conf. univ. dr. ing. Băducă Cîmpeanu Constantin
3. Conf. univ. dr. ing. Cichi Daniela Doloris
4. Conf. univ. dr. Ciupeanu Călugăru Eleonora Daniela
5. Conf. univ. dr. ing. Costea Dorin Constantin
6. Conf. univ. dr. ing. Dodocioiu Ana Maria
7. Conf. univ. dr. Ionică Mira Elena
8. Lect. univ. dr. Răduțoiu Daniel
9. Lect. univ. dr. Stan Cătălin
10. Lect. univ. dr. Ștefănescu Dragoș Mihail

STUDENȚI:

Stamin Florin Daniel
Toropu Mirela Luciana
Lupu Leon Mădălin
Bădan Paul Cătălin

REPREZENTANȚII FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

Conf. univ. dr. ing. Băducă Cîmpeanu Constantin
Prof. univ. dr. ing. Cosmulescu Sina Niculina
Prof. univ. dr. ing. Giugea Nicolae
Conf. univ. dr. Ciupeanu Călugăru Eleonora Daniela
Student Dobre Maria Teodora