Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Organizare

DECAN: Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina
email: sinacosmulescu@hotmail.com

PRODECAN: Conf.dr. RĂDUȚOIU Daniel
email: radutoiu02daniel@gmail.com

DIRECTORI DE DEPARTAMENTE:
Departamentul HORTICULTURĂ ȘI ȘTIINȚA ALIMENTULUI
Director: Conf.univ.dr.ing. DODOCIOIU Ana Maria
email: anadodocioiu@gmail.com

Departamentul BIOLOGIE ŞI INGINERIA MEDIULUI
Director: Lect.univ.dr. ȘTEFĂNESCU Dragoș Mihail
email: mihailstefanescu@yahoo.com

CONSILIUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ

CADRE DIDACTICE:

1. Prof. univ. dr. ing. Cosmulescu Sina Niculina
2. Conf. univ. dr. ing. Răduțoiu Daniel
3. Conf. univ. dr. ing. Dodocioiu Ana Maria
4. Lect. univ. dr. Ștefănescu Dragoș Mihail
5. Conf. univ. dr. ing. Cichi Daniela Doloris
6. Conf. univ. dr. Ciupeanu Călugăru Eleonora Daniela
7. Prof. univ. dr. Cimpoiașu Vily Marius
8. Conf. univ. dr. ing. Mărăcineanu Liviu Cristian

STUDENȚI:

Mușuroi Alexandra Nicoleta
Gheorghe Ingrid Maria
Drunea Petre Iulian

REPREZENTANȚII FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

Prof. univ. dr. ing. Cosmulescu Sina Niculina
Conf. univ. dr. ing. Băducă Cîmpeanu Constantin
Conf. univ. dr. Răduțoiu Daniel
Student Mușuroi Adrian Marius