Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Concursuri

Facultatea de Horticultură

 
Anunț rezultat concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar pe perioadă nedeterminată poziția 6 din Statul de funcții al Departamentului de Horticultură și Știința alimentului, anul universitar 2022-2023

Anunț rezultat concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar pe perioadă nedeterminată poziția 18 din Statul de funcții al Departamentului de Horticultură și Știința alimentului, anul universitar 2022-2023
        descarcă ANUNȚ

Anunț rezultat concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar pe perioadă nedeterminată poziția 6 din Statul de funcții al Departamentului de Biologie și Ingineria mediului, anul universitar 2022-2023
 
Anunț concurs profesor, poziția 6, Departamentul Horticultură și Știința alimentului
 
Anunț concurs conferențiar, poziția 18, Departamentul Horticultură și Știința alimentului
 
Anunț concurs conferențiar, poziția 6, Departamentul Biologie și Ingineria mediului
 
În urma derulării concursului pentru ocuparea postului Șef lucrări perioadă determinată, poz. 26,
a fost declarat ADMIS, dr.ing. Corbu Alexandru Radu
 
În urma derulării concursului pentru ocuparea postului Șef lucrări perioadă determinată, poz. 25,
a fost declarat ADMIS, arh.dr. Trif Andreea
 
Data, ora și locul desfășurării probelor de concurs, pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată:
 
Departamentul: Horticultură și Știința Alimentului
Postul: Șef de lucrări, poz.26
Tematica: Solicitarea la întindere. Curba caracteristică. Legea lui Hooke. Forța axială. Eforturi unitare de întindere sau compresiune.
Data: 16.11.2022, ora 9.00, Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.13, sala C 037

CV Corbu Alexandru Radu

Departamentul: Horticultură și Știința Alimentului
Postul: Șef de lucrări, poz.25
Tematica: Morfologie urbană - configurații spațiale, relații spațiale între elemente, accesibilitate.
Data: 17.11.2022, ora 10.00, Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.13, sala C 122

CV Trif Andreea

 

 
 
 
Rezultatele finale ale concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în anul universitar 2021–2022
 
Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic în anul universitar 2021 - 2022
 
Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic
 
ANUNȚ privind ocuparea postului de asistent pe perioadă determinată poziția
26 din statul de funcții al Departamentului de Biologie și Ingineria mediului
 
ANUNȚ privind ocuparea postului de lector pe perioadă determinată poziția
23 din statul de funcții al Departamentului de Horticultură și Știința alimentului
 

Data, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs, pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată:

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Departamentul de Horticultură și Știința alimentului
Postul: Lector universitar, poz. 23
Tematica de la proba practică: Tăierile de fructificare la cireș
Data: 20.10.2021, ora 12:00, Universitatea din Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, sala C 238
 
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Departamentul de Biologie și Ingineria mediului
Postul: Asistent universitar, poz. 26
Tematica de la proba practică: Pregătirea și sterilizarea mediului de cultură
Data: 21.10.2021, ora 11:00, Universitatea din Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, sala C 238

 

Concurs public pentru selectarea decanului Facultății de Horticultură

dosar candidatura decan Prof. dr. ing. Cosmulescu Sina

Proces verbal al ședinței de Consiliu Profesoral al Facultății de Horticultură
din data de 21.09.2020