Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Biologie

Programul de studii Biologie pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe privind :

  • Operarea cu noţiuni concepte, legităţi şi principii specifice domeniului;
  • Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii;
  • Caracterizarea şi clasificarea organismelor vii;
  • Explorarea sistemelor biologice;
  • Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii;
  • Integrarea inter‐/transdisciplinara a cunoştintelor specifice domeniului.
sala
 
sala

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România :

Asistent de cercetare  în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie; Asistent  de cercetare  în biologie,  chimie;  Asistent  de cercetare  în biotehnologie pentru agricultura;  Asistent de cercetare în ingineria  genetica;  Bacteriolog;  Biolog;  Botanist;  Custode  pentru arii protejate; Ecolog; Expert biolog; Inspector de specialitate  biolog; Inspector  de specialitate  botanist;  Inspector  de specialitate  zoolog; Microbiolog;  Muzeograf;  Profesor  în  învățământul gimnazial; Referent  de specialitate  bacteriolog;  Referent de specialitate  biolog; Referent de specialitate botanist; Referent de specialitate ecolog.

Oportunități de studii și perfecționare :

Absolvenții noștrii pot aprofunda și dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul modulelor de MASTERAT, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe și competențe de vârf în domeniile respective.

Grație numeroaselor relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, Facultatea de Horticultură oferă sudenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și stagii practice în universitățile partenere din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a.m.d. prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, ș.a.m.d.

sala
 
sala

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com

 

 

 

sala