Faculty of Horticulture - University of Craiova

     

Admitere

Admitere 2019, Facultatea de Horticultură

Rezultate admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Horticultură
 
Peisagistică
 
Tehnologia prelucrării produselor agricole
 
Biologie
 
Ingineria și protecția mediului în agricultură
 
 
Rezultate admitere, sesiunea IULIE 2019

Specializări LICENȚĂ:

Horticultură 
                   
Peisagistică
                                                      
Tehnologia prelucrării produselor agricole
 
Biologie
                                               
Ingineria și protecția mediului în agricultură

 

Specializări MASTER:

Expertizare viti - vinicolă
descarcă fișier BUGET        descarcă fișier TAXĂ                                        
 
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală
Siguranța alimentară și protecția consumatorului 
descarcă fișier BUGET        descarcă fișier TAXĂ                  
 
Managementul ecologic al resurselor naturale
descarcă fișier BUGET        descarcă fișier TAXĂ                              
 
Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității

 

TEMATICĂ ADMITERE MASTER 2019    descarcă fișier

 

Regulament admitere 2018_2019      descarcă fișier

 

 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de licenţă Programul de studii de licență

Numărul de locuri Buget + Taxă

1. Horticultură Horticultură 60 locuri
Peisagistică 40 locuri
2. Ingineria Produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 60 locuri
3. Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 60 locuri
4. Biologie Biologie 60 locuri

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Numărul de locuri Buget + Taxă
1. Horticultură Expertizare viti-vinicolă  50 locuri
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 50 locuri
2. Ingineria Produselor Alimentare Siguranță alimentară și protecția consumatorului 50 locuri
3. Ingineria Mediului Managementul ecologic al resurselor naturale 50 locuri
4. Biologie Evoluția ecositemelor naturale și conservarea biodiversității 50 locuri

 

Modalitatea de desfășurare a concursului, probele de concurs și taxele pentru organizarea și desfășurarea ADMITERII - sesiunea 2019

descarcă fișier

Calendar admitere LICENȚĂ și MASTER pentru ADMITERE - sesiunea 2019

calendar admitere

 

Depunerea dosarelor de înscriere pentru sesiunea I,  iulie 2019 se face după urmatorul program:

 • de luni până vineri între orele 9:00 - 14:00
 • sâmbătă și duminică între orele 9:00 - 12:00

Locația: sălile 236 și 238 ale clădirii centrale a universității, str. A.I. Cuza nr. 13.

Acte necesare

 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2019;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • Un dosar mapă;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.