Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Management și Consultanță în Horticultură și Dezvoltare Rurală

Programul de studii Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe privind:

 • Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producție horticolă durabilă;

 • Dezvoltarea unei filiere de producție horticolă (în floricultură, legumicultură, pomicultură, viticultură, vinificație)

 • Producerea şi valorificarea semințelor şi a materialului săditor horticol (pomicol, viticol, legumicol, dendro-floricol ș.a.);

 • Asigurarea serviciilor de consultanță, evaluare şi expertizare în horticultură;

 • Managementul exploatațiilor (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură);

 • Producerea semințelor şi a materialului săditor horticol;

 • Managementul protecției plantelor;

 • Managementul proiectelor.

   

MCHDR_img1

 

MCHDR_image2

   Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România:

 • Inginer horticultor;
 • Manager întreprindere horticolă;
 • Inginer proiectant în horticultură;
 • Expert oenolog; Consilier de specialitate pentru agențiile de plăți;
 • Consultant de specialitate;
 • Expert de specialitate poliția vamală fitosanitară;
 • Şef depozit produse horticole;
 • Inginer de cercetare în horticultură;
 • Inginer de cercetare în protecția plantelor şi protecția mediului;
 • Şef stație valorificare produse horticole;
 • Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar (în condițiile legii);
 • Biotehnolog;
 • Inspector de specialitat inginer horticol..
MCHDR_image3

Livadă

Cu peri

MCHDR_image4

Plantație

Viță de vie

MCHDR_image5

Tavă

Cu pahare cu vin alb

Oportunităţi de Studii şi Perfecţionare

Absolvenții noștri pot aprofunda şi dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul ŞCOLII DOCTORALE, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe şi competențe de vârf în domeniile respective. Facultatea de Horticultură oferă studenților şi masteranzilor posibilitatea de studiu și stagii practice în Universitățile partenere din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a. prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin ş.a.m.d.

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com