Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Peisagistică

Programul de studii Peisagistică pregătește specialiști într-un domeniu de actualitate, datorită perspectivelor profesionale deosebite pe care le oferă. Absolvenţii (ingineri peisagişti) vor avea cunoştinţe şi competenţe privind:

  • Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi;
  • Proiectarea asistată de calculator a propunerilor de amenajare;
  • Restaurarea parcurilor şi grădinilor;
  • Producerea materialului săditor dendrofloricol;
  • Compoziţii florale;
  • Consultanţă de specialitate în domeniul peisajer;
  • Asigurarea managementului şi a marketingului unei afaceri în domeniul arhitecturii peisajere.
sala
 
sala

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România :

Inginer proiectant peisagist; Manager de întreprindere pentru amenajarea spațiilor verzi; Designer pentru amenajarea spaţiilor verzi; Consilier pentru organizarea şi sistematizarea peisajului; Inginer de cercetare în protecţia plantelor si protecţia mediului; Profesor de specialitate în învăţământul preuniversitar (în condiţiile legii); Consilier inginer horticol; Expert/inspector vamal; Inginer producţie; Inginer de cercetare în horticultură Inginer ecolog..

Oportunități de studii și perfecționare :

Absolvenții noștri pot aprofunda și dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul modulelor de MASTERAT și al ȘCOLII DOCTORALE , în urma cărora sunt dobândite cunoștințe și competențe de vârf în domeniile respective.

Grație numeroaselor relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, Facultatea de Horticultură oferă sudenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și stagii practice în universitățile partenere din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a.m.d. prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin ș.a.m.d.

sala
 
sala

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com

 

 

 

sala