Faculty of Horticulture - University of Craiova

     

Undergraduate Studies

Nr. crt. Domeniul pentru studii de licenţă Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Conf. dr. Dinu Maria
2. HORTICULTURĂ (PEISAGISTICĂ) Șef lucr. dr. Manda Manuela
3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Conf. dr. Tuțulescu Felicia
4. INGINERIA MEDIULUI Șef lucr. dr. Buzatu Diana
5. BIOLOGIE

Lect. dr. Vlădulescu Carmen

Nr. crt. Specializarea An de studii Cadru didactic îndrumător
1. Horticultură I Prof. dr. Mihai BOTU
    II Conf. dr. Maria DINU
    III Conf. dr. Daniela CICHI
    IV Conf. dr. Cristian MĂRĂCINEANU
2. Peisagistică I Conf. dr. Ana Maria DODOCIOIU
    II Șef lucr. Manuela MANDĂ
    III Șef lucr. dr. Marius GRUIA
    IV Conf. dr. Carmen NICU
3. Tehnologia prelucrării produselor agricole I Șef lucr. dr. Ramona CĂPRUCIU
    II Conf dr. Mira IONICĂ
    III Șef lucr. dr. Felicia STOICA
    IV Conf. dr. Felicia TUȚULESCU
4. Biologie I Lect. dr. Carmen VLĂDULESCU
    II Lect. dr. Mariana Luminița OLARU
    III Lect. dr. Carmen Daniela BĂLESCU
5. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură I  
    II Șef lucr. Diana BUZATU
    III Conf. dr. Andrei ROTARU
    IV Lect. dr. Simona POPESCU

An universitar 2022 - 2023

Programări examene licență, sesiunea vară 2023       descarcă programări

Semestrul I, Programări examene

 
Semestrul II, Programări examene anii III și IV