Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Evoluția ecositemelor naturale și conservarea biodiversității

BCE_image1.png

   Program de Studii de Master Acreditat A.R.A.C.I.S.

Evoluția Ecosistemelor Naturale și Conservarea Biodiversității
Calificare obținută: MS în Evoluția Ecosistemelor Naturale și Conservarea Biodiversității.
Domeniu principal de studiu specific calificării: Biologie
Limba de studiu/examinare: Limba română și în anumite cazuri, la solicitarea unei grupe, limba engleză.
Nivel de calificare: Doi ani, Ciclul II de Învățământ conform Conform Sistemului Bologna, Program de Master.
Timpul oficial de studiu alocat programului: Full time, 2 ani universitari.
Condiții de admitere: Diplomă de absolvent Ciclul I Licență - conform Sistemului Bologna sau echivalentă.
Modalitate de Studiu: Full time, doi ani, zi
Cerințele Programului: Se acordă 120 Credite Transferabile (ECTS) în urma absolvirii întregului Program de Învățământ.
Departamentul care organizează Programul de Studii de Master EENCB: Departamentul nr. 30, Biologie şi Ingineria Mediului.
Facultatea care organizează Programul de Studii de Master EENCB: Facultatea de Horticultură.
Acces la completarea studiilor: Absolvirea întregului Program de master conferă acces la studiile doctorale în România și în țările Uniunii Europene.

 

Oportunităţi de angajare:

 • Instituții de învățământ Universitar sau Preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) de stat sau private;
 • Centre de cercetare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi private;
 • Institute şi laboratoare de stat sau private dedicate cercetării biologice fundamentale sau aplicativet;
 • Laboratoare din cadrul muzeelor;
 • Continuarea studiilor prin doctorat.

Oportunităţi de carieră, conform Clasificării Ocupaţiilor din România (C.O.R):

 • Biolog;
 • Zoolog;
 • Botanist;
 • Cercetător în biologie;
 • Asistent de cercetare în biologie;
 • Expert biolog;
 • Inspector de specialitate biologie;
 • Referent de specialitate biolog;
 • Consilier botanist;
 • Expert botanist;
 • Referent de specialitate botanist;
 • Cercetător în botanică;
 • Asistent de cercetare în botanică;
 • Asistent de cercetare în domeniul zoologic;
 • Cercetător în domeniul zoologic;
 • Consilier zoolog;
 • Expert zoolog;
 • Inspector de specialitate zoolog;
 • Referent de specialitate zoolog;
 • Cercetător în domeniul ecologie şi protecţia mediului;
 • Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului;
 • Cercetător în inginerie genetică;
 • Asistent de cercetare în inginerie genetică..
BCE

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com