Faculty of Horticulture - University of Craiova

     

Organizare

DECAN: Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina
email: sinacosmulescu@hotmail.com

PRODECAN: Prof.univ.dr. POPA Daniela Valentina
email: danapopa2013@gmail.com

PRODECAN: Conf.univ.dr.ing. MĂRĂCINEANU Liviu Cristian
email: maracineanulc@yahoo.com

DIRECTORI DE DEPARTAMENTE:
Departamentul HORTICULTURĂ ȘI ȘTIINȚA ALIMENTULUI
Director: Conff.univ.dr.ing. DODOCIOIU Ana Maria
email: anadodocioiu@gmail.com

Departamentul BIOLOGIE ŞI INGINERIA MEDIULUI
Director: Lect. dr. RĂDUȚOIU Daniel
email: radutoiu02daniel@gmail.com 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ

CADRE DIDACTICE:

 1. Prof. univ. dr.ing. Cosmulescu Sina Niculina
 2. Prof. univ. dr. ing. Giugea Nicolae
 3. Prof. univ. dr. ing. Popa Daniela
 4. Conf. univ. dr. ing. Băducă Cîmpeanu Constantin
 5. Conf. univ. dr. ing. Cichi Daniela Doloris
 6. Conf. univ. dr. Ciupeanu Călugăru Daniela
 7. Conf. univ. dr. ing. Costea Dorin Constantin
 8. Conf. univ. dr. ing. Dodocioiu Ana Maria
 9. Lect. univ. dr. Răduțoiu Daniel
 10. Lect. univ. dr. Țucă Ovidiu

STUDENȚI:

 1. Mazilu Mihaela Nicoleta
 2. Munteanu Adelina Larisa
 3. Stroescu Andrei Constantin
 4. Piscupescu Roxana Alexandra

 

REPREZENTANȚII FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

 • Conf. univ. dr. ing. BĂDUCĂ CÎMPEANU Constantin
 • Prof. univ. dr. ing. COSMULESCU Sina
 • Prof. univ. dr. ing. GIUGEA Nicolae
 • Conf. univ. dr. CIUPEANU CĂLUGĂRU Daniela
 • Student ȚĂRINEANU Andrei