Faculty of Horticulture - University of Craiova

     

Doctorat

ADMITEREA la studiile universitare de DOCTORAT, 2018 - 2019
 

Propuneri teme de cercetare doctorat 2018 - 2019  descarcă fișier

Informații suplimentare privind ADMITEREA la studiile universitare de doctorat (condițiile de înscriere la doctorat sesiunea septembrie 2018, calendarul admiterii,
actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat, locuri disponibile), găsiți accesând: http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Admitere/informatii.php

 

ȘCOALĂ DOCTORALĂ DE INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE

Școala Doctorală în Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale (IRVA) este organizată în cadrul IOSUD al Universității din Craiova pentru două domenii de studii doctorale. Conducerea Scolii doctorale este asigurată de Consiliul IRVA constituit din profesori - conducători de doctorat, studenți doctoranzi din cadrul IRVA și profesori de la alte universități din țară.

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE IRVA 

Directorul școlii doctorale: Prof.univ.dr. Ion MITREA - Universitatea din Craiova

Membrii Consiliului Școlii Doctorale:

  1. Prof.univ.dr. Sina COSMULESCU – Universitatea din Craiova;
  2. Prof.univ.dr. Daniela POPA - Universitatea din Craiova;
  3. Prof.univ.dr. Gheorghe GLĂMAN - Membru titular ASAS - Președinte Secția de Horticultură;
  4. Prof.univ.dr. Liviu DEJEU - Membru titular ASAS.
  5. Student doctorand: Stoenescu Ana Maria - doctorand cu bursă.

Secretar: Carmen Constantin 

 

Domenii de doctorat: 

1. HORTICULTURĂ

 

Specializare

Conducător doctorat

POMICULTURĂ

Prof.univ.dr.ing. Aurelian Adrian BACIU  - CV 

GENETICĂ, AMELIORAREA PLANTELOR

Prof.univ.dr.ing. Ion BOTU  -  CV  - Fișă de lucrări

AMELIORAREA PLANTELOR HORTICOLE, CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

Prof.univ.dr.ing. Mihai BOTU  -  CV 

POMICULTURĂ

Prof.univ.dr.ing. Sina Niculina COSMULESCU  - CV 

MEDICINĂ VETERINARĂ

Prof.univ.dr.ing. Constantin GĂVAN  -  CV - Fișă de lucrări

VITICULTURĂ – OENOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Nicolae GIUGEA  -  CV 

PROTECŢIA PLANTELOR - ENTOMOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Ion MITREA  -  CV

PROTECŢIA PLANTELOR - FITOPATOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Rodi MITREA  -  CV

MICROBIOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Daniela Valentina POPA  - CV


 

2. AGRONOMIE

Specializare

Conducător doctorat

            PLANTE     FURAJERE                

Prof.univ.dr.ing. Constantin COTIGĂ  - CV


 

Informatii suplimentare despe studiile doctorale: http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/