Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Siguranță Alimentară și Protecția Consumatorului

Programul de Studii de Master

 

Siguranţă Alimentară şi Protecţia Consumatorului (acreditat A.R.A.C.I.S) pregătește specialiști care vor avea cunoștinţe și competenţe privind:

 • Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor.
 • Demonstrarea capacităţii de implementare a sistemului calităţii totale şi a expertizei în domeniul alimentar.
 • Realizarea auditului intern şi extern în domeniul calităţii şi siguranţei alimentare.
 • Aplicarea principiilor şi sistemelor de management ale calităţii în filiera agroalimentară.
 • Aplicarea cunoştinţelor dobândite pentru controlul falsificării produselor alimentare.
 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul calitaţii şi siguranţei alimentare.
MCHDR_img1

 

MCHDR_image4

Oportunităţi de carieră conform Clasificării Ocupaţiilor din România:

 • Manager, domeniul Agro-Alimentar;
 • Manager achizitii, domeniul Agro-Alimentar;
 • Manager relaţii cu furnizorii, domeniul Agro-Alimentar;
 • Manager aprovizionare, domeniul Agro-Alimentar;
 • Director vânzări, domeniul Agro-Alimentar;
 • Sef formaţie cercetare-dezvoltare, domeniul Agro-Alimentar;
 • Director de departament alimentaţie;
 • Director de departament catering;
 • Expert inginer industria alimentară;
 • Inspector de specialitate inginer industria alimentară;
 • Referent de specialitate inginer industria alimentară;
 • Cercetător în controlul calităţii produselor agroalimentare;
 • Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor agroalimentare;
 • Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor agroalimentare;
 • Expert centre de perfecţionare, domeniul Agro-Alimentar;
 • Profesor în invăţământul preuniversitar /universitar in condiţiile legii.

În cadrul mai multor parteneriate oficiale și în urma mai multor colaborări la nivel naţional și internaţional, Facultatea de Horticultură oferă studenţilor de la Programele de Studii de Licenţă şi Master posibilitatea de a studia şi programe de tip internships în alte Universităţi și Institute Partenere din Franţa, Italia, Germania, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria în cadrul programelor de burse și mobilităţi acordate de LLP / ERASMUS PLUS.

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com

 

MCHDR_image4