Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Descriere proces de recenzie

Propunerile de articole în format electronic, sunt transmise Secretarului Colegiului Redacţional la adresa: maracineanulc@yahoo.com

Articolele primite de referenţi sunt evaluate după următoarele criterii:

  1. Concizia şi caracterul informativ al titlului;
  2. Relevanţa informaţiei;
  3. Structura articolului (rezumat, cuvinte cheie, introducere, rezultate şi discuţii, concluzii);
  4. Stilul de exprimare, ortografia şi punctuaţia;
  5. Relevanţa şi utilitatea cercetării;
  6. Modul de utilizare a bibliografiei;
  7. Accentul pe rezultate, interpretări şi concluzii (nivelul creativităţii).

Pe această bază de evaluare, referenţii ştiinţifici completează un referat tip în care, succint, menţionează şi argumentează gradul de îndeplinire a fiecărui criteriu. Se returnează către autor articolul împreună cu sugestiile referenţilor şi îi acordă un timp pentru reconsiderarea şi îmbunătăţirea lucrării