Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Descriere proces de recenzie

Propunerile de articole în format electronic, sunt transmise Secretarului Colegiului Redacţional la adresa: maracineanulc@yahoo.com
 
Fiecare lucrare va fi examinată de 2-3 examinatori independenți. Editorul va decide acceptarea sau respingerea manuscriselor în conformitate cu aceste recenzii.
Mai mult, o lucrare poate fi respinsă fără o examinare externă dacă editorii consideră că publicarea este inacceptabilă.
 
Each paper will be reviewed by 2-3 independent reviewers. The editor will decide the acceptance or rejection of the manuscripts according to these reviews. Moreover, a paper may be rejected without external review if the editors think that it is unacceptable for publication.