Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Eliberare adeverințe de absolvire

Eliberarea adeverințelor de absolvire licență:
 - specializările BIOLOGIE, HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ, se va face în perioada: 12 - 13 iulie 2021, între orele 900 şi 1200;
 - specializările IPMA, TPPA, se va face în perioada 13 - 14 iulie 2021, între orele 900 şi 1200.
Absolvenţii trebuie să se prezinte cu:
- C.I. - original
- lucrarea de licență copertată
- 2 fotografii identice și actuale nelucioase, dimensiune 3/4
- un pix albastru (obligatoriu)
- mască (obligatoriu)
Eliberarea adeverințelor de absolvire master, specializarea E.E.N.C.B., se va face în perioada 12 - 13 iulie 2021, între orele 900 şi 1200.
Absolvenţii trebuie să se prezinte cu:
- C.I. - original
- lucrarea de dizertație copertată
- un pix albastru (obligatoriu)
- mască (obligatoriu)
Accesul în universitate se face pe poarta principală.
 
 
Share