Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Master în Expertizare Viti-Vinicolă

Masterul Expertizare Viti-Vinicolă are ca obiectiv formarea de specialişti pentru sectorul public si privat din domeniile viticulturii, oenologiei și oenoturismului. Formarea pluridisciplinară permite obţinerea unui bagaj de cunoştinţe de un înalt nivel ştiinţific şi tehnic, ce asigură absolvenților posibilitatea să performeze concepte transfrontaliere şi să elaboreze proiecte complexe. Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ asigură compatibilitatea cu cadrul național și internațional de calificări. Prin aprofundarea cunoștințelor în cadrul programului de masterat, absolvenții dobândesc abilități și competențe privind:

 • Elaborarea și aplicarea tehnologiilor viti-vinicole durabile, în vederea asigurării echilibrului ecologic între ecosistem şi activităţile specifice viticulturii și vinificației;

 • Utilizarea de tehnici şi metode moderne pentru aprecierea calității produselor viti-vinicole;

 • Aplicarea principiilor şi sistemelor de management al calităţii în filiera viti-vinicolă și oenoturism;

 • Aplicarea cunoștințelor dobândite pentru controlul falsificării produselor viti-vinicole ;

 • Asigurarea serviciilor de consultanţă în filiera viti-vinicolă și oenoturism ;

 • Desfasurarea de activitati de cercetare în domeniul viti-vinicol ;

 • Aplicarea principiilor, normelor  și valorilor codului de etică profesională în domeniul viti-vinicol și oenoturism ;

 • Aplicarea tehnicilor de inter-relaţionare în cadrul unei echipe; asumarea unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de control al proceselor şi produselor din domeniul viti-vinicol și oenoturism.

   

EVV_image7.jpg

   Oportunităţi de Studii şi Perfecţionare:

 • Graţie numeroaselor relaţii de colaborare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional,    Facultatea de Horticultură  oferă masteranzilor posibilitatea de studiu și  stagii  de  practică  în  Universităţile  partenere  din Franţa, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a. prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS;
 • Sistemul de credite transferabile și calitatea Facultății de Horticultura din Craiova de membru al Catedrei UNESCO « Culture et Traditions du Vin » (l’Université de Bourgogne) asigură masteranzilor compatibilitatea cu programele de masterat din instituţii de învăţamânt superior de profil din ţări cu tradiţie viti-vinicolă, afiliate reţelei  Catedrei UNESCO, dar şi posibilitatea accesării în anul II de masterat a unor burse de studiu în cadrul reţelei;
 • Absolvenţii  programului  de  master  pot  aprofunda  şi dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul ŞCOLII DOCTORALE, în urma căreia sunt dobândite cunoștințe şi competenţe de vârf în domeniu.

Perspective profesionale conform Codului ocupațiilor din România :

 • Expert inginer horticol;
 • Inspector de specialitate inginer horticol;
 • Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare; Expert conformitate;
 • Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare;
 • Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare;
 • Director cramă; Organizator protocol;
 • Organizator târguri şi expoziţii;
 • Manager, domeniul agro-alimentar;
 • Manager achiziții, domeniul agroalimentar;
 • Manager relaţii cu furnizorii, domeniul agro-alimentar;
 • Manager aprovizionare, domeniul agro-alimentar;
 • Director vânzări, domeniul agroalimentar;
 • Sef formaţie cercetare-dezvoltare, domeniul agro-alimentar;
 • Șef expoziţii şi târguri;
 • Șef unitate elementară de lucru;
 • Conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism;
 • Conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană);
 • Consilier inginer horticol;
 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal..
EVV_image8.jpg

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com