Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Horticultură

 

Programul de studii Horticultură pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe privind :

  • Elaborarea și utilizarea tehnologiilor de producție horticolă durabilă;
  • Dezvoltarea unei filiere de producție horticolă durabilă(în floricultură, legumicultură, pomicultură, viticultură, vinificație);
  • Producerea și valorificarea semințelor și materialului săditor horticol(pomicol,viticol, legumicol, dendro-floricol ș.a.m.d.);
  • Asigurarea serviciilor de consultanță și extensie în horticultură;
  • Diagnosticarea și rezolvarea problemelor legate de organizarea și managementul fermelor horticole;
  • Utilizarea de tehnici și metode specifice pentru degustarea produselor horticole și aprecierea calității acestora.
sala
 
sala

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România :

Inginer horticultor; Manager întreprindere horticolă; Inginer proiectant în horticultură; Expert oenolog; Consilier de specialitate pentru agențiile de plăți; Consultant de specialitate; Expert de specialitate poliția vam.ală fitosanitară; Șef depozit produse horticole; Inginer de cercetare în horticultură; Inginer de cercetare în protecția plantelor și protecția mediului; Șef stație valorificare produse horticole; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar(în condițiile legii); Biotehnolog; Inspector de specialitate inginer horticol.

Oportunități de studii și perfecționare :

Absolvenții noștri pot aprofunda și dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul modulelor de MASTERAT și al ȘCOLII DOCTORALE , în urma cărora sunt dobândite cunoștințe și competențe de vârf în domeniile respective.

Grație numeroaselor relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, Facultatea de Horticultură oferă sudenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și stagii practice în universitățile partenere din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a.m.d. prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin.

sala
 
sala

Contactează-ne la :

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Str.A.I.Cuza 13, Craiova, Dolj, RO-200585.Tel./Fax:+40 251 41 45 41 E mail: fh_secretariat@yahoo.com

 

 

 

sala