Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova


 

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova asigură pregătirea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile: Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului și într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversității, managementul ecosistemelor antropice, în principal

pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanțarea investițiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural, prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, astfel încât să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural. 

 
 

Numeroasele relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, pe care Facultatea de Horticultură le are în prezent, oferă studenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și efectuarea de stagii de Practică în Universitățile partenere

(Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot din Dijon, Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’ Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul – Turcia, Universidad de la Rioja, Universidad Castilla La Mancha – Spania, University of Plovdiv – Bulgaria ș.a.) prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin, programul HOPS – Marea Britanie ş.a.m.d.

 

 

1948–1962 - În această perioadă, la Facultatea de Agricultură au funcţionat în cadrul catedrei de Fitotehnie - Horticultură, ca şi în alte catedre, cadre didactice cu specializări şi preocupări în domeniul horticulturii;
1953 - Se înființează din iniţiativa prof. dr. doc. Buia Alexandru, Grădina Botanică de la Craiova care, în semn de omagiu, din momentul sărbătoririi a 50 de ani de la punerea pietrei de temelie, îi poartă numele;
1955 - S-a înfiinţat Centrul Experimental Tâmbureşti. Cercetările efectuate în cadrul acestuia s-au îndreptat în direcţia identificării suprafeţelor ocupate cu nisipuri şi a determinării proprietăţilor lor fizice, chimice şi biologice; a cercetării vegetaţiei naturale, a stabilirii condiţiilor agrometeorologice de pe terenurile nisipoase, a modului de comportare a diferitelor specii, a soiurilor de viţă de vie şi a câtorva specii de pomi fructiferi;
1962 - Se înregistrează o nouă etapă în viaţa Institutului Agronomic din Craiova. Prin hotărâre a Ministerului Învăţământului, Facultatea de Mecanizarea Agriculturii din Craiova se transferă la Institutul Politehnic din Timişoara și se înființează, la Craiova, Facultatea de Horticultură.
1962–1966 - Institutul Agronomic din Craiova a funcţionat cu cele două facultăţi: de Agricultură şi de Horticultură. Facultatea de Horticultură a funcţionat în anul universitar 1962-1963 cu doi ani de studii, în anul I fiind selectaţi prin concursul de admitere 114 studenţi, iar, în anul II, 76 studenţi – transferaţi de la Facultatea de Agricultură din Craiova şi de la Facultatea de Horticultură a Institutului Agronomic ”Nicolae Bălcescu” din Bucureşti. Planul iniţial de învăţământ a cuprins cursuri teoretice, lucrări practice de laborator şi de teren, seminarii şi practică de conducere în producţie, la care s-au adăugat, mai târziu, şi excursiile de studiu. Este de remarcat faptul că printre studenţii Facultăţii de Horticultură s-au numărat şi tineri originari din alte provincii istorice decât Oltenia, în special din Banat, Crişana şi Transilvania.
1965 - Prin decizia nr. 894 a Consiliului de Miniștri din 27 august, facultățile de Matematică, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnică, Agronomie, Horticultură au fost unite sub aceeasi administrare, cunoscuta sub numele de Universitatea din Craiova. 1965 - Se înființează Staţiunea Didactică Banu Maracine.
1966 - Au terminat cursurile facultăţii 66 de studenţi, care au constituit prima promoţie de absolvenţi ai acesteia.
1986 - Facultatea de Horticultură a fost reorganizată, prin fuziune cu Facultatea de Agronomie.
1990 - Cele două facultăți, Horticultura și Agronomia, redevin structuri academice separate.
1962–2009 - Oferta educațională din cadrul Facultății de Horticultură s-a diversificat continuu, specializării Horticultură i s-au adăugat: în anul 1990 specializarea Biologie, în anul 1991 specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, în anul 1997 specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură, iar în 2009 programul de studii Peisagistică.
2011 - În cadrul Universității din Craiova se înființează Facultatea de Agricultură și Horticultură prin fuziunea Facultății de Horticultură cu Facultatea de Agronomie.
1 octombrie 2015 – Se reînființează Facultatea de Horticultură, prin reorganizararea Facultății de Agricultură și Horticultură, aprobată prin H.G. 575/2015.