Faculty of Horticulture - University of Craiova

     

Anunț secretariat

Având în vedere prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2,
modul de lucru al Secretariatului Facultății de Horticultură cu publicul, în semestrul I al anului universitar 2020-2021 va fi următorul:
  • în vederea obținerii adeverințelor de student, se va transmite o cerere on-line (conform modelului anexat) pe adresa de e-mail fh_secretariat@yahoo.ro între orele 900-1500 de luni până joi. Adeverințele în original vor putea fi ridicate a doua zi între orele 1000-1200 de la secretariatul facultății pe baza carnetului de student
  • pentru studenții/masteranzii din anii II, III și IV vizarea carnetelor și a legitimațiilor de călătorie se va face de luni până joi între orele 1000-1200
  • orice altă solicitare se va face numai on-line prin cerere trimisă la adresa de e-mail de mai sus, specificând nr. de telefon la care solicitatntul poate fi contactat

 

Share