Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Admitere

Admitere 2018, Facultatea de Horticultură

Regulament admitere 2018_2019 descarcă fișier

 

 

 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de licenţă Programul de studii de licență

Numărul de locuri Buget + Taxă

1. Horticultură Horticultură 60 locuri
Peisagistică 40 locuri
2. Ingineria Produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 60 locuri
3. Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 60 locuri
4. Biologie Biologie 60 locuri

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Numărul de locuri Buget + Taxă
1. Horticultură Expertizare viti-vinicolă  50 locuri
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 50 locuri
2. Ingineria Produselor Alimentare Siguranță alimentară și protecția consumatorului 50 locuri
3. Ingineria Mediului Managementul ecologic al resurselor naturale 50 locuri
4. Biologie Evoluția ecositemelor naturale și conservarea biodiversității 50 locuri

 

Sesiunea I: Iulie 2018

 • 9 - 22 iulie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere
 • 23 iulie: afişarea rezultatelor parţiale
 • 24 - 27 iulie: confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) și înmatricularea
 • 27 iulie: redistribuirea locurilor neconfirmate

Sesiunea II: Septembrie 2018 (doar pentru locurile neocupate în prima sesiune)

 • 10 - 18 septembrie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere
 • 18 septembrie: afişarea rezultatelor parțiale
 • 19 - 21 septembrie: confirmarea locurilor și înmatricularea
 • 21 septembrie: afișarea rezultatelor finale

Depunerea dosarelor de înscriere pentru sesiunea I,  iulie 2018 se face după urmatorul program:

 • de luni până vineri între orele 9:00 - 14:00
 • sâmbătă și duminică între orele 9:00 - 12:00

 

Locația: sălile 236 și 238 ale clădirii centrale a universității, str. A.I. Cuza nr. 13.

 

Acte necesare

 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2017;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • Un dosar mapă;
 • 30 coli xerox;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.

Taxele propuse pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în sesiunile iulie 2017 și septembrie 2017, conform Deciziei nr. 195B din 04.07.2016, după cum urmează:

 • taxa de înscriere la concursul de admitere, studii de licență și master, este de 100 lei, indiferent de numărul de domenii pentru care optează candidatul la înscriere în cadrul aceleiași facultăți și o taxă de 20 lei, în cazul în care un candidat dorește să se înscrie pentru concurs la un al doilea domeniu din cadrul facultății

 • taxa de înmatriculare în anul I de studiu, studii de licență și master este de 150 lei