Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Doctorat

ADMITEREA la studiile universitare de DOCTORAT, 2018 - 2019
 

Propuneri teme de cercetare doctorat 2018 - 2019  descarcă fișier

Informații suplimentare privind ADMITEREA la studiile universitare de doctorat (condițiile de înscriere la doctorat sesiunea septembrie 2018, calendarul admiterii,
actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat, locuri disponibile), găsiți accesând: http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Admitere/informatii.php

 

ȘCOALĂ DOCTORALĂ DE INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE

Școala Doctorală în Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale (IRVA) este organizată în cadrul IOSUD al Universității din Craiova pentru două domenii de studii doctorale. Conducerea Scolii doctorale este asigurată de Consiliul IRVA constituit din profesori - conducători de doctorat, studenți doctoranzi din cadrul IRVA și profesori de la alte universități din țară.

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE IRVA 

Directorul școlii doctorale: Prof.univ.dr. Ion MITREA - Universitatea din Craiova

Membrii Consiliului Școlii Doctorale:

  1. Prof.univ.dr. Sina COSMULESCU – Universitatea din Craiova;
  2. Prof.univ.dr. Daniela POPA - Universitatea din Craiova;
  3. Prof.univ.dr. Gheorghe GLĂMAN - Membru titular ASAS - Președinte Secția de Horticultură;
  4. Prof.univ.dr. Liviu DEJEU - Membru titular ASAS.
  5. Student doctorand: - Bîrsan Mariana - doctorand cu bursă.

Secretar: Carmen Constantin 

 

Domenii de doctorat: 

1. HORTICULTURĂ

 

Specializare

Conducător doctorat

POMICULTURĂ

Prof.univ.dr.ing. Aurelian Adrian BACIU  - CV -  Fișă de lucrări

GENETICĂ, AMELIORAREA PLANTELOR

Prof.univ.dr.ing. Ion BOTU  -  CV  - Fișă de lucrări

AMELIORAREA PLANTELOR HORTICOLE, CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

Prof.univ.dr.ing. Mihai BOTU  -  CV - Fișă de lucrări

POMICULTURĂ

Prof.univ.dr.ing. Sina COSMULESCU  - CV - Fișă de lucrări

MEDICINĂ VETERINARĂ

Prof.univ.dr.ing. Constantin GĂVAN  -  CV - Fișă de lucrări

VITICULTURĂ – OENOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Nicolae GIUGEA  -  CV - Fișă de lucrări

PROTECŢIA PLANTELOR - ENTOMOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Ion MITREA  -  CV - Fișă de lucrări

PROTECŢIA PLANTELOR - FITOPATOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Rodi MITREA  -  CV - Fișă de lucrări

MICROBIOLOGIE

Prof.univ.dr.ing. Daniela POPA  - CV - Fișă de lucrări


 

2. AGRONOMIE

Specializare

Conducător doctorat

            PLANTE     FURAJERE                

Prof.univ.dr.ing. Constantin COTIGĂ  - CV - Fișă de lucrări


 

Informatii suplimentare despe studiile doctorale: http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/