Faculty of Horticulture - University of Craiova

     

Admitere

Admitere 2018, Facultatea de Horticultură

REZULTATE ADMITERE 2018

Rezultate admitere MASTER, septembrie 2018

Expertizare viti - vinicolă    descarcă fișier

Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală    descarcă fișier

Siguranța alimentară și protecția consumatorului    descarcă fișier

Managementul ecologic al resurselor naturale    descarcă fișier

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității    descarcă fișier

 

Rezultate admitere LICENȚĂ, septembrie 2018

HORTICULTURĂ     descarcă fișier

PEISAGISTICĂ        descarcă fișier

TPPA                        descarcă fișier

BIOLOGIE               descarcă fișier

IPMA                       descarcă fișier

 

Specializări MASTER:

Expertizare viti - vinicolă                                                                     descarcă fișier
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală     descarcă fișier
Siguranța alimentară și protecția consumatorului                           descarcă fișier
Managementul ecologic al resurselor naturale                                descarcă fișier
Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității     descarcă fișier

Specializări LICENȚĂ:

Horticultură                                                           liste finale, iulie 2018
Peisagistică                                                          liste finale, iulie 2018
Tehnologia prelucrării produselor agricole       liste finale, iulie 2018
Biologie                                                                 liste finale, iulie 2018
Ingineria și protecția mediului în agricultură    liste finale, iulie 2018

Candidați Românii de pretutideni                          descarcă fișier

 

Regulament admitere 2018_2019      descarcă fișier

 

 

 

 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de licenţă Programul de studii de licență

Numărul de locuri Buget + Taxă

1. Horticultură Horticultură 60 locuri
Peisagistică 40 locuri
2. Ingineria Produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 60 locuri
3. Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 60 locuri
4. Biologie Biologie 60 locuri

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Numărul de locuri Buget + Taxă
1. Horticultură Expertizare viti-vinicolă  50 locuri
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 50 locuri
2. Ingineria Produselor Alimentare Siguranță alimentară și protecția consumatorului 50 locuri
3. Ingineria Mediului Managementul ecologic al resurselor naturale 50 locuri
4. Biologie Evoluția ecositemelor naturale și conservarea biodiversității 50 locuri

 

Sesiunea I: Iulie 2018

 • 9 - 22 iulie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere
 • 23 iulie: afişarea rezultatelor parţiale
 • 24 - 27 iulie: confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) și înmatricularea

Sesiunea II: Septembrie 2018 (doar pentru locurile neocupate în prima sesiune)

 • 10 - 18 septembrie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere
 • 18 septembrie: afişarea rezultatelor parțiale
 • 19 - 21 septembrie: confirmarea locurilor și înmatricularea
 • 21 septembrie: afișarea rezultatelor finale

Depunerea dosarelor de înscriere pentru sesiunea I,  iulie 2018 se face după urmatorul program:

 • de luni până vineri între orele 9:00 - 14:00
 • sâmbătă și duminică între orele 9:00 - 12:00

 

Locația: sălile 236 și 238 ale clădirii centrale a universității, str. A.I. Cuza nr. 13.

 

Acte necesare

 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2017;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • Un dosar mapă;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.

Taxele propuse pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în sesiunile iulie 2018 și septembrie 2018, conform Deciziei nr. 242B din 14.06.2018, după cum urmează:

 • taxa de înscriere la concursul de admitere, studii de licență și master, este de 100 lei, indiferent de numărul de domenii pentru care optează candidatul la înscriere în cadrul aceleiași facultăți și o taxă de 20 lei, în cazul în care un candidat dorește să se înscrie pentru concurs la un al doilea domeniu din cadrul altei facultăți
 • taxa de înmatriculare în anul I de studiu, studii de licență și master este de 150 lei