Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Master

Programele de Studiu ale Facultății de Horticultură 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Expertizare viti-vinicolă Conf.univ.dr. Cichi Daniela
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală Conf.univ.dr. Costea Dorin
2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Siguranță alimentară și protecția consumatorului Prof.univ.dr. Nour Violeta
3. INGINERIA MEDIULUI Managementul ecologic al resurselor naturale Lect.univ.dr. Stan Cătălin
4. BIOLOGIE Biodiversitatea și conservarea ecosistemelor Lect.univ.dr. Ștefănescu Dragoș Mihail