Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Master

Programele de Studiu ale Facultății de Horticultură 

 

Nr.crt. Domeniul pentru studii de master Programul de studii Responsabili program de studii/îndrumători ani de studii
1. HORTICULTURĂ Expertizare viti-vinicolă Conf. dr. Cichi Daniela
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală Conf. dr. Costea Dorin
2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Siguranță alimentară și protecția consumatorului Prof. dr. Nour Violeta
3. INGINERIA MEDIULUI Managementul ecologic al resurselor naturale

Șef lucr. dr. Stan Cătălin

Îndrumători ani de studii:

anul I: Prof. dr. Gavrilescu Elena
anul II: Prof. dr. Popa Daniela

4. BIOLOGIE

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității

Biodiversitatea și conservarea ecosistemelor

Lect. dr. Ștefănescu Dragoș

Îndrumători ani de studii:

anul I: Prof. dr. Cimpoiașu Vily Marius
anul II: Conf. dr. Ciupeanu Călugăru Eleonora Daniela