Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Licență

Nr. crt. Domeniul pentru studii de licenţă Responsabili program de studii
1. HORTICULTURĂ Conf.univ.dr. Dinu Maria
2. HORTICULTURĂ ( PEISAGISTICĂ) Lect.univ.dr. Manda Manuela
3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Conf.univ.dr. Tuțulescu Felicia
4. INGINERIA MEDIULUI Prof.univ.dr. Popa Daniela
5. BIOLOGIE

Lect.univ.dr. Răduțoiu Daniel

Nr. crt. Specializarea An de studii Cadru didactic îndrumător
1. Horticultură I Conf. dr. Maria DINU
    II Conf. dr. Daniela CICHI
    III Conf. dr. Cristian MĂRĂCINEANU
    IV Șef lucr. dr. Nicolae LASCU
2. Peisagistică I Șef lucr. Manuela MANDĂ
    II Șef lucr. Rodica CIMPOIAȘU
    III Conf. dr. Carmen NICU
    IV Conf. dr. Ana Maria DODOCIOIU
3. Tehnologia prelucrării produselor agricole I Conf dr. Mira IONICĂ
    II Conf. dr. Camelia MUNTEAN
    III Conf. dr. Felicia TUȚULESCU
    IV Conf. dr. Adrian ROSCA
4. Biologie I Lect. dr. Carmen Daniela BĂLESCU
    II Lect. dr. Mariana Luminița OLARU
    III Lect. dr. Cătălin George SIMEANU
5. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură I Șef lucr. Diana BUZATU
    II Lect. dr. Luminița BUȘE DRAGOMIR
    III Lect. dr. Simona POPESCU
    IV Prof. dr. Daniela POPA