Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Eliberare adeverințe absolvire

Eliberarea adeverințelor de absolvire, specializarea E.E.N.C.B., se va face în perioada 8 - 9 iulie 2020,
între orele 900 şi 1300. Absolvenţii trebuie să se prezinte cu:
 • C.I. - original și copie
 • copie certificat de naștere
 • certificat de căsătorie - copie (unde este cazul)
 • lucrarea de disertație copertată (fără arc)
 • un pix albastru (obligatoriu)
 • mască (obligatoriu)
 
Eliberarea adeverințelor de absolvire, specializările BIOLOGIE, HORTICULTURĂ, I.P.M.A., PEISAGISTICĂ, T.P.P.A.,  se va face în perioada 8 - 10 iulie 2020,
între orele 900 şi 1300. Absolvenţii trebuie să se prezinte cu:
 • C.I. - original și copie
 • copie certificat de naștere
 • certificat de căsătorie - copie (unde este cazul)
 • lucrarea de licență copertată (fără arc)
 • 2 fotografii identice și actuale nelucioase, dimensiune 3/4
 • un pix albastru (obligatoriu)
 • mască (obligatoriu)
Accesul în universitate se face prin lateral, pe ușa dinspre Teatrul Național.
 
 

 

Share