Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Anunț licență IPMA proba 2

Examenul de licență la specializarea INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ se va desfășura după următorul program:
JOI 15.09.2022 – susținere proba 2 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă, sala C236, ora 1000
Studenții vor fi prezenți în sală cu cel puțin 30 minute înainte de ora programată și vor avea asupra lor carnetul de student și cartea de identitate.
 
Share