Facultatea de Horticultură - Universitatea din Craiova

     

Anunț licență IPMA și Biologie

Examenul de licență la specializarea INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ și BIOLOGIE se va desfășura după următorul program:
MARȚI 13.09.2022 – susținere proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, sala C238, ora 900
Studenții vor fi prezenți în sală cu cel puțin 30 minute înainte de ora programată și vor avea asupra lor carnetul de student și cartea de identitate.
Share